Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Zaproszenie na uroczystość – „Wolontariat łączy ludzi”Regulamin imprezy niemasowej
„Wolontariat łączy ludzi”
w dniu 29.05.2018 r.

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Wolontariat łączy ludzi” w dniu 29.05.2018 r., której organizatorem jest Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze, ul. Jana Pawła II, 32-640 Zator.
  Impreza odbywa się na terenie Domu Parafialnego w Zatorze.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej www.zator.caritas.pl
 5. Impreza jest otwarta, niebiletowana i bezpłatna. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą osoby zaproszone oraz osoby dowolne.
 6. Organizator zobowiązuje się do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator występuje o pomoc do Policji.
 7. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych organizator zobowiązuje się wezwać służbę medyczną (pogotowie ratunkowe).
 8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 10. Zabrania się na terenie imprezy:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających
  b) palenia tytoniu
 11. Utrwalenie przebiegu imprezy:
  a) impreza będzie utrwalana poprzez relację fotograficzną
  b) na terenie imprezy istnieje obszar nie objęty zapisem fotograficznym


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry