Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Terapia


.

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jest umożliwienie pacjentom osiągnięcia poprawy zdrowia, dobrostanu i zadowolenia życiowego – wypełnienie czasu wolnego pomiędzy rehabilitacją i zabiegami fizjoterapeutycznymi.

 

RODZAJE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

🙂 zajęcia manualne – malowanie, rysowanie, wyklejanie

🙂 ergoterapia – robótki ręczne

🙂 zajęcia świetlicowe – elementy muzykoterapii, gry i zabawy

🙂 biblioterapia i filmoterapia – czytanie książek, czasopism, oglądanie albumów, filmów, programów publicystycznych

🙂 zajęcia kulturalne – organizowanie wyjść do ROK, spacery, zabawy integracyjne, spotkania przy ognisku i grillu

Siostra Wioletta 

Terapia logopedyczna

Celem terapii zajęciowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jest umożliwienie pacjentom osiągnięcia poprawy zdrowia, dobrostanu i zadowolenia życiowego – wypełnienie czasu wolnego pomiędzy rehabilitacją i zabiegami fizjoterapeutycznymi.

W procesie zdrowienia chorym z trudnościami komunikacyjnymi proponujemy terapię logopedyczną. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta, przeprowadzeniu wieloaspektowej diagnozy logopedycznej, uwzględnieniu cech indywidualnych pacjenta i jego zainteresowań ustalony zostaje plan oddziaływań logopedycznych mających na celu odbudowę, wzmocnienie funkcji poznawczych, językowych i komunikacyjnych.

W trakcie trwania terapii logopeda pozostaje w kontakcie z personelem medycznym, psychologiem, fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi. Do kontaktu i współpracy zaprasza również rodzinę i bliskich chorego.

 

Agnieszka Bułaj – logopeda


.

Oddziaływania psychologiczne w ZOL

Chorzy przeżywający uczucie osamotnienia, izolacji, nieakceptujący swojej choroby, otrzymują w naszym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym wsparcie psychologa.

Chorzy przeżywający uczucie osamotnienia, izolacji, nieakceptujący swojej choroby, otrzymują w naszym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym wsparcie psychologa.

Wsparcie psychologiczne ukierunkowane jest na pomoc w adaptacji do przeżywanej choroby celem wypracowania, podtrzymania motywacji do aktywnego życia także poza ZOL-em.

Ponadto psycholog w ZOL podejmuje ocenę funkcjonowania poznawczego w celu:

  • doboru realistycznych zadań terapeutycznych
  • sporządzenia opinii psychologicznych dla potrzeb instytucji zewnętrznych.

Zakres oddziaływań psychologicznych obejmuje również psychoedukację, która ukierunkowana jest na lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia, przeżywanej choroby, psychoprofilaktykę, a także wsparcie dla rodzin pacjentów.

Katarzyna Wiśniewska – psycholog


 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry