Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Bracia Kapucyni z Krakowa wsparli nasz ośrodek

Pandemia trwa. Rozprzestrzenia się. Dotyka wielu. Dotknęła i nas. Pomimo wprowadzonych w naszym ośrodku już w marcu br. wytycznych Wojewody Małopolskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz licznych wewnętrznych procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachorowań infekcyjnych, głównie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, choroby COVID-19 w ostatnich tygodniach doświadczyli nasi podopieczni i personel.

Braki kadrowe powstałe w wyniku zaistniałej sytuacji spowodowały, że poprosiliśmy o wsparcie braci z Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Zakonnicy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę. Już następnego dnia po wystosowaniu prośby, za zgodą przełożonych, bracia Kamil, Andrzej i Kamil przybyli do naszego Ośrodka.

Podczas swego bez mała dwutygodniowego pobytu wsparli nas w pracy fizycznej wykonując czynności porządkowe i pomagając w pracach kuchennych oraz towarzysząc podopiecznym DPS i ZOL, prowadząc z nimi rozmowy, czytając i podejmując wszelkie aktywności możliwe do wykonania w ścisłym reżimie sanitarnym, jaki w tym czasie obowiązywał.

Istotnym było też wsparcie emocjonalne – ich obecność była dowodem na to, że w trudnej sytuacji nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie.

Ale najważniejszym było wsparcie duchowe, choć na pierwszy rzut oka najmniej widoczne – codzienne godziny poranne (od 5.30) spędzone na adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnictwo w Koronce do Bożego Miłosierdzia i popołudniowej Eucharystii, a później znów wspólne modlitwy wieczorne w naszej intencji to dar, którego nie sposób ocenić ziemską miarą.

Towarzyszyli też tym, którzy odchodzili z tego świata – przez obecność fizyczną i modlitwę za konających.

Ich życzliwość, poczucie humoru i pracowitość na długo pozostaną w naszych sercach. Ich obecność była świadectwem praktycznego wprowadzenia nauki Jezusa w życie.

Drodzy Bracia św. Franciszka,  z serca dziękujemy za okazaną pomoc!

Kasia Wiśniewska, ks. Krzysztof 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry