Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

O WOLONTARIACIE

hands-1234037_640

.

.

„Nie możemy pomóc każdemu,

ale każdy może pomóc komuś”

.

.


 

Czym jest wolontariat?

Ogólnopolskie Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

 

Wolontariat w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze

W koncepcji prowadzenia zatorskiego ZOL-u na plan pierwszy wysuwa się potrzeba bycia z drugim człowiekiem, jako ta nadrzędna i determinująca poprawę jakości życia przez doświadczenie bliskości. W koncepcji tej zatem obecność wolontariuszy jest szczególnie ważna i pożądana.

Wolontariuszem w zatorskim ZOL może zostać osoba, która ukończyła 16-ty rok życia, mająca gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie. Kandydaci ubiegający się o pracę wolontariacką  w naszym ośrodku spotykają się najpierw z koordynatorem wolontariatu, który przybliża specyfikę Zakładu Opiekuńczo – Lecznieczego tj. kim jest pacjent ZOL oraz dalej — jakie są cele funkcjonowania ośrodka, jakich trudności zdrowotnych, życiowych doświadczają pacjenci ośrodka, jakie są ich możliwości, ograniczenia, potrzeby.

Podczas spotkania kandydat na wolontariusza ma okazję zapoznać się z zadaniami możliwymi do realizowania na terenie ZOL-u w ramach pracy wolontariackiej. Te zadania to m.in. rozmowy z pacjentami, spacery, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych, wspólne śpiewanie i inne indywidualnie dobierane.

 

Korzyści płynące z wolontariatu

Pacjenci ZOL-u zyskują szanse na nawiązanie nowych kontaktów, nawiązują się przyjaźnie, tworzy się bliskość, która wzmacnia jakość życia, przyczynia się do  odbudowywania poczucia użyteczności i własnej wartości.

A co zyskują wolontariusze? Wydaje się, że też wiele, są to korzyści niematerialne, lecz często indywidualnie istotne tj. satysfakcja np. z czynienia dobra, radość i spełnienie, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny. Wolontariusze zyskują też nowych przyjaciół i znajomych, zdobywają wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

 

Wolontariat zatem niesie ze sobą wiele korzyści, lecz najistotniejsza z nich  to ta, że łączy z innymi ludźmi!

 


 

Kontakt w sprawie wolontariatu:
Katarzyna Wiśniewska
tel. 33 84 10 851

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry