Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Sympozjum naukowe poświęcone terapii zajęciowej

.

W dniu 01.12.2016 r. Ośrodek Caritas w Zatorze, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Zatorze, zorganizował sympozjum naukowe pt. „Wielokierunkowość nowoczesnej terapii zajęciowej”. Spotkanie to zostało zainicjowane przez Annę Żydek – terapeutkę zajęciową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Caritas w Zatorze, aktualnie też studentkę na kierunku terapia zajęciowa AWF Kraków.

Prowadzącymi sympozjum byli:

  • profesor akademicki dr hab. Aneta Bac – kierownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF Kraków, certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej
  • mgr Urszula Chrabota – pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF Kraków, Wiceprezes Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej,
  • dr Edyta Janus – psycholog, socjolog, pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej, certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej,
  • dr Agnieszka Smrokowska – Reichman – pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF Kraków, propagatorka innowacyjnych metod pracy z seniorami demencyjnymi, autorka książki „Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”,
  • dr Paulina Aleksander – Szymanowicz – pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF Kraków, certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej.

Omawiane podczas sympozjum treści to nowoczesna terapia zajęciowa czyli informacje o zmianach w praktykowaniu terapii zajęciowej w Polsce i na świecie. Podjęto także temat terapii w ramach podejścia skoncentrowanego na osobie. Ważną częścią wykładów była też analiza aktywności w procesie terapii zajęciowej oraz omówienie narzędzia do oceny możliwości w dysfunkcjach narządu ruchu dla osób niepełnosprawnych. Z dużym zainteresowaniem odbiorców spotkał się także wykład dotyczący aktywizowania osób o różnym stopniu sprawności poznawczej.

Odbiorcami wykładów byli zarządzający oraz pracownicy tj. terapeuci zajęciowi, opiekunowie, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholodzy m.in. z Domów Pomocy Społecznej z Zatora, Bulowic, Wadowic, Bobrka, a także z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Zatorze.
Omawiane w/w treści zaproszeni naukowcy przedstawili w sposób konkretny, uporządkowany i ciekawy. Dodatkowo prezentacje filmów w ramach interaktywnych wykładów dały szanse zgromadzonym słuchaczom na dobre zrozumienie omawianych treści.

Kasia Wiśniewska 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry