Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Niepowtarzalne uroczystości w naszej kaplicy

 

Dnia 13 maja 2018 r. w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego mieliśmy radość gościć w naszym Domu Srebrnego Jubilata, w osobie Brata Roberta – misjonarza, który od 24 lat  posługuje na misjach w Republice Środkowo – Afrykańskiej.

Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11-tej, której przewodniczył Brat Robert, dziękowaliśmy Bogu za  25 lat Jego kapłańskiej służby, za dar Jego szczególnego bo misyjnego powołania, a także, za to wszystko, co Bóg uczynił dla Niego i przez Niego w misyjnym dziele…

Słowa Jezusa do apostołów z Ewangelii tego dnia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” wymownie zabrzmiały w ustach naszego Jubilata, w kontekście Jego misyjnego posłania i zaangażowania.

Brat Robert w słowach homilii zwrócił również uwagę na szczególne znaczenie roli Matki Bożej z Fatimy w Jego osobistym, misyjnym doświadczeniu. Jej matczynej Opiece oraz modlitwie różańcowej zawdzięcza ochronę przed złem w trudnych i niejednokrotnie dramatycznych chwilach życia afrykańskich chrześcijan. To Ona, Pani Fatimska, podczas trwającej nadal wojennej rebelii ratowała w niebezpieczeństwie Jego życie i możliwym czyniła ludzkie wysiłki do zgody.

Dając świadectwo swej żywej, głębokiej wiary w moc Boga, ogromnego zaufania Maryi oraz nieustraszonej miłości bliźniego Brat Robert, wskazał na najlepszy kierunek drogi jakim jest Niebo – najwspanialsze z miejsc!. Jednocześnie podkreślił to, co powiedziała Matka Boża do dzieci, podczas Objawień fatimskich, że, aby tam się dostać „musicie wiele wycierpieć…” Stąd też wyraźna zachęta Brata Roberta do nas, tworzących ten Ośrodek Caritas, by doceniać i otaczać szacunkiem to szczególne miejsce ludzkiego cierpienia, a zarazem posługę chorym i cierpiącym, bo to również miejsce naszej misji…

Bardzo ważnym momentem Eucharystii było także poświęcenie stacji nowej Drogi Krzyżowej, napisanej przez panią Agatę i ofiarowanej nam, jako bezinteresowny dar Jej serca. Dlatego również Jej obecność pośród nas, była okazją do wyrażenia naszej wdzięczności, za ten niepowtarzalny dar.

To ciepłe i serdeczne, niedzielne spotkanie we wspólnocie wiary i modlitwy umocniło nas w przekonaniu o tym, że są również tacy, niecodzienni, wyjątkowi ludzie, którzy o nas pamiętają, że są to konkretne osoby o wielkim i pięknym, bo kochającym sercu… Osoby, dla których Miłość do Człowieka jest drogą i sensem życia!

Dziękując sercem, pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach…

Siostra Renata 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry