Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Udzielanie informacji o stanie zdrowia


 

Informacji o stanie zdrowia udziela się wyłącznie choremu lub „osobie do kontaktu”, upoważnionej przez pacjenta w  momencie przyjęcia. Każdy pacjent ma prawo upoważnić więcej niż 1 osobę do uzyskiwania informacji i nie musi to być członek najbliższej rodziny.

Osoba do kontaktu ma prawo uzyskiwać informację na temat pacjenta oraz ma obowiązek informowania Zakładu o stanie zdrowia pacjenta, gdyby zaistniała konieczność czasowego leczenia w innej placówce ochrony zdrowia np. szpitalu.

Informacji udziela tylko lekarz prowadzący:

  • lek. Dorota Niegowska
  • lek. Katarzyna Filipecka-Pazdyka

Pozostali pracownicy medyczni i administracyjni nie mają prawa udzielać informacji.

 

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry