Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Grant numer COVID 19.88.2020

W dniu 30 października 2020 roku została podpisana w Krakowie, umowa o powierzenie grantu nr COVID 19.88.2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawarta pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Zatorze), będącym grantobiorcą. Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Łączna wysokość grantu wynosi 174 884, 62 zł.  w tym ze środków europejskich 84,17 % i ze środków dotacji celowej, 15,83%. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL na czas covid-19.

Joanna Dziuba


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry