Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Kolejny Jubileusz w ZOL – U!!!

21 grudnia mieliśmy okazję świętować, ponieważ swój Jubileusz święceń kapłańskich obchodził o. Sebastian Ruszczycki z zakonu oo. Karmelitów Bosych. Ojciec Przeor w homilii podkreślił, że jubileusz to dobra okazja do tego, aby dziękować Bogu za otrzymane dary i wspólnie radować się. Przypomniał również, kim jest kapłan i jak ważną rolę odgrywa w życiu duchowym osób, które Pan Bóg stawia na jego drodze. Kapłan to ten, który stoi na straży kultu, jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem i Ludem Bożym, jest głową powierzonej wspólnoty, pasterzem, ale przede wszystkim Ojcem, który stoi na straży życia duchowego, buduje je, podtrzymuje, a nade wszystko kocha i uczy kochać Miłością Boga Ojca. Adwent to czas oczekiwania na dar tej Miłości. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Teresa SzewczykDrogi Ojcze Sebastianie!!!

60 lat wiernego trwania na drodze powołania to z pewnością dobra okazja, aby uwielbiać Boga za dar Jego Obecności wśród ludzi, obecności, która wyraża się między innymi przez dar kapłańskiego, zakonnego życia. Dziękujemy więc Bogu za Ciebie i Tobie za świadectwo wiary, cierpliwość i miłość z jaką podejmujesz kolejne dni bycia pośród nas. Z tej okazji pragniemy Ci życzyć, aby Twoje ukryte życie w Bogu, relacja z Nim i z innymi owocowała w Twoim sercu wzrostem Miłości, która jest jedynym sensem i warunkiem naszego Zbawienia. Ojcze Sebastianie, bądź miłością w codzienności, tam gdzie jesteś i dziel się nią z tymi, których Pan Bóg stawia na Twojej drodze. Wszelkiego Dobra, Obfitości Bożego Błogosławieństwa, Pokoju serca i umocnienia na chwile zwątpienia, cierpienia i trudu codzienności. Niech Cię nie opuszcza świadomość Bożej Obecności i Miłości.

Wspólnota Domu Caritas 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry