Tel.: 33 841 08 51
e-mail: zol_zator@caritas.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Udzielanie informacji o stanie zdrowia


 

Informacji o stanie zdrowia udziela się wyłącznie choremu lub „osobie do kontaktu”, upoważnionej przez pacjenta w  momencie przyjęcia. Każdy pacjent ma prawo upoważnić więcej niż 1 osobę do uzyskiwania informacji i nie musi to być członek najbliższej rodziny.

Osoba do kontaktu ma prawo uzyskiwać informację na temat pacjenta oraz ma obowiązek informowania Zakładu o stanie zdrowia pacjenta, gdyby zaistniała konieczność czasowego leczenia w innej placówce ochrony zdrowia np. szpitalu.

Informacji udziela tylko lekarz prowadzący:

  • dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik – przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z pielęgniarką oddziałową (w. 22).
  • lek. Tadeusz Wójtowicz – przyjmuje w każdy piątek od 900 do 1000.

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry