Tel.: 33 841 08 51
e-mail: zol_zator@caritas.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

WAŻNE:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze

Inspektor Danych Osobowych: tel. 607-245-398, e-mail: iod@zolzator.pl


.

O nas


.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Zatorze zapewnia udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które według zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskali od 0 do 40 pkt. Oceny tej dokonuje się pierwotnie wraz z wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

Długość pobytu ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta (nie przewiduje się pobytu stałego).

Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury.

Całodobową opiekę nad pacjentami sprawuje zespół opiekuńczo-medyczny, w skład którego wchodzą: lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, geriatrii i rehabilitacji, pielęgniarki i opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholog, terapeuci zajęciowi i kapelan.  Chorzy korzystają w razie potrzeby z konsultacji lekarza neurologa i psychiatry.

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej zapewnia profesjonalną rehabilitację na najwyższym poziomie.

Codzienną rehabilitację pacjentów koordynują zatrudnieni fizjoterapeuci, którzy prowadzą zabiegi fizykoterapeutyczne: elektroterapię (prądy tens, interferencja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy Traberta, galwanizacja, prądy Kotza), laseroterapię, pole magnetyczne, ultradźwięki, sollux, krioterapię, masaż i hydroterapię. Ponadto prowadzą oni kinezyterapię: ćwiczenia w odciążeniu, wspomagane i z oporem.

Na wyposażeniu działu rehabilitacji są również rowery stacjonarne, stolik do ćwiczeń manualnych, drabinki ścienne, materac, rotory ręczne, rotory kończyn dolnych oraz inne urządzenia do rehabilitacji. Indywidualna praca z pacjentem opiera się na wykorzystaniu uznanych w świecie oraz nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych: PNF, metody McKenziego. Naszym pacjentom zapewniamy indywidualne podejście do każdego z osobna oraz pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

.


 

 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry