Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Spotkanie z kandydatami na wolontariuszy

10 maja 2019 r. na terenie naszego ośrodka odbyło się spotkanie organizacyjne z kandydatami na wolontariuszy – uczniami Szkoły Podstawowej w Podolszu , którzy rozważają podjęcie wolontariackich ról w Naszym Domu w nowym roku szkolnym 2019/2020. Na spotkanie przybyła liczna grupa uczniów wraz ze swymi szkolnymi opiekunkami: p. Iwoną i p. Beatą. Spotkanie to miało na celu przybliżyć kandydatom specyfikę Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tj. kim jest mieszkaniec DPS oraz kim jest pacjent ZOL, dalej – jakie są cele funkcjonowania ośrodków, czym jest niepełnosprawność intelektualna, jakich trudności zdrowotnych, życiowych doświadczają mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL, jakie są ich możliwości, ograniczenia, potrzeby. Podczas spotkania podjęto także temat zadań możliwych do realizacji w ramach pracy wolontariackiej na terenie naszego ośrodka. Spacer po terenie Domu tj. DPS-ie i ZOL-u  zaproponowany kandydatom w ramach spotkania był szansą na bezpośrednie zapoznanie się z mieszkańcami i pacjentami oraz ich codziennym życiem. Czekamy teraz na decyzje kandydatów dotyczące podjęcia wolontariatu w naszym Ośrodku.

Kasia Wiśniewska 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry