2019-05-10

Spotkanie z kandydatami na wolontariuszy

10 maja br. na terenie naszego ośrodka odbyło się spotkanie organizacyjne z kandydatami na wolontariuszy – uczniami Szkoły Podstawowej w Podolszu , którzy rozważają podjęcie wolontariackich ról w Naszym Domu w nowym roku szkolnym 2019/2020. Na spotkanie przybyła liczna grupa uczniów wraz ze swymi szkolnymi opiekunkami: p. Iwoną i p. Beatą. Spotkanie to miało na celu przybliżyć kandydatom specyfikę Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tj. kim jest mieszkaniec DPS oraz kim jest pacjent ZOL, dalej – jakie są cele funkcjonowania ośrodków, czym jest niepełnosprawność intelektualna, jakich trudności zdrowotnych, życiowych doświadczają mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL, jakie są ich możliwości, ograniczenia, potrzeby. Podczas spotkania podjęto także temat zadań możliwych do realizacji w ramach pracy wolontariackiej na terenie naszego ośrodka. Spacer po terenie Domu tj. DPS-ie i ZOL-u  zaproponowany kandydatom w ramach spotkania był szansą na bezpośrednie zapoznanie się z mieszkańcami i pacjentami oraz ich codziennym życiem. Czekamy teraz na decyzje kandydatów dotyczące podjęcia wolontariatu w Naszym Domu.

Kasia Wiśniewska 

Category: