Tel.: 33 841 22 39
e-mail: sekretariat@dpszator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE
2022-10-25

Spotkanie z kandydatami na wolontariuszy

W dniu 25 października br. na terenie naszego ośrodka odbyło się spotkanie informacyjne z kandydatami na wolontariuszy- uczniami Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, którzy przybyli do nas wraz ze szkolną opiekunką p. Marzeną Wróbel. Spotkanie to miało na celu przybliżyć kandydatom specyfikę Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tj. jakie są cele funkcjonowania ośrodków, czym jest niepełnosprawność intelektualna, jakich trudności zdrowotnych, życiowych doświadczają mieszkańcy DPS-u i pacjenci ZOL-u, jakie są ich możliwości, ograniczenia, potrzeby. Podczas spotkania podjęto także temat zadań możliwych do realizacji w ramach pracy wolontariackiej na terenie naszego ośrodka. Spacer po terenie DPS-u i ZOL-u zaproponowany kandydatom był szansą na bezpośrednie zapoznanie się z podopiecznymi oraz ich codziennym życiem.

Kasia Wiśniewska 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 3, 32-640 Zator, telefon 33 841 22 39
Mapa serwisu
Do góry