Tel.: 33 841 22 39
e-mail: sekretariat@dpszator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE
2015-07-22

Zasady przyjęcia


 

Do Domu Pomocy Społecznej w Zatorze osoby przyjmowane są na takich zasadach jak do państwowych domów pomocy.

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt w swojej gminie we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społeczne przysługuje osobie: wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w całodziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje na wniosek osoby zaintere­sowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem 33 84-12-239

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 3, 32-640 Zator, telefon 33 841 22 39
Mapa serwisu
Do góry