Tel.: 33 841 22 39
e-mail: sekretariat@dpszator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W ZATORZE
2015-07-27

O nas


 

Dom Pomocy Społecznej Ośrodka Caritas w Zatorze jest placówką stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w podeszłym wieku, chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają całodobowej opieki.

Historia Domu Pomocy Społecznej w Zatorze sięga już ponad 20 lat. To „doświadczenie” gwarantuje mieszkańcom, ich rodzinom, ale także pracownikom, wolontariuszom, opiekunom – stabilność, bezpieczeństwo, przyjaźń i opiekę – wartości, które są oparte na silnych fundamentach, wypracowywanych przez lata istnienia Ośrodka.

Usytuowanie domu w bardzo przyjaznym miejscu, niedaleko centrum miasta, w spokojnej okolicy sprawiło, że stał się on integralną częścią Zatora, na stałe wrósł w jego krajobraz. W związku z tym mieszkańcy domu, mimo tego, że pochodzą z różnych zakątków Polski, czują się tutaj swobodnie, nie są wyobcowani, mają bezpośredni dostęp do najistotniejszych na co dzień spraw – mogą zrobić zakupy w pobliskim sklepie, wypożyczyć książkę w bibliotece, uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ośrodek kultury, pospacerować po przyjemnej, zielonej okolicy. Dzięki tym, wydawałoby się czasem mało istotnym kwestiom, czują się bardziej samodzielni, stają się częścią lokalnego środowiska. Wsparcia we wszystkich zmaganiach dnia codziennego udzielają mieszkańcom opiekunowie, którzy w sposób indywidualny podchodzą do każdej osoby, w zależności od jej potrzeb, nastroju, stanu zdrowia.

Pracownicy wspomagają mieszkańców w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, pielęgnacji. Dbają o to, aby byli aktywni na co dzień, podnosili swoją sprawność, brali udział w terapii zajęciowej oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Podejmują działania mające na celu usamodzielnienie mieszkańców domu, w miarę ich możliwości. Istotną kwestią jest także dbanie o rozwijanie kontaktów z rodziną i włączanie do społeczności lokalnej.

.


Warunki mieszkalne

W budynku Domu Pomocy Społecznej znajdują się pokoje 1 – i 2 – osobowe, wyposażone m.in. w szafy, łóżka, stoliki przyłóżkowe, stoły i stołki. Wnętrza pokoi zdobią w dużej mierze przedmioty wykonane samodzielnie przez mieszkańców podczas warsztatów terapii zajęciowej.

W Domu oprócz pokoi mieszkalnych, znajdują się pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sale terapii zajęciowej, świetlice, jadalnia sąsiadująca z kuchnią oraz miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków przez mieszkańców.

Pomieszczenia mieszkalne znajdują się zarówno na parterze, jak i na piętrze. Budynek wyposażony jest w windę oraz szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się i zapewniających bezpieczeństwo tj.  poręcze, uchwyty łazienkowe. Odpowiednia szerokość drzwi pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach. W budynku znajduje się sygnalizacja alarmowa i przyzywowa.

.


Kaplica pod wezwaniem bł. Edmunda Bojanowskiego

Sercem Ośrodka Caritas w Zatorze jest kaplica pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. To tam, codziennie na Mszy Świętej spotykają się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, pracownicy oraz sąsiedzi z pobliskiej okolicy.

Osoby przebywające w Ośrodku mają możliwość rozmowy z kapłanem, spowiedzi, wsparcia duchowego oraz udziału w praktykach religijnych.

Chorzy wielokrotnie podkreślają, jak bardzo ważna jest dla nich obecność Jezusa Eucharystycznego oraz możliwość korzystania z sakramentów świętych. Pozwala to na przeżywanie pobytu w Ośrodku w sposób szczególny, przypominający rekolekcje i pomagający ujrzeć swoje życie w innym świetle. Zachęca do zaufania i nadziei, oddala samotność i przywraca sens. Często pacjenci włączają się w liturgię, poprzez przygotowanie czytań, śpiewów lub modlitwy wiernych. Chorzy z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy odbywającej się w kaplicy mają zapewnioną możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

W kaplicy Msze Święte odbywają się:

  • od poniedziałku do piątku o godzinie 730,
  • w niedziele i święta o godzinie 1100,
  • w okresie Adwentu roraty w dni powszednie o godzinie 730.

Ponadto codziennie o godzinie 1500 odmawiana jest w  kaplicy koronka do Miłosierdzia Bożego.

.


Ogród

Budynek otoczony jest dużym ogrodem, pełnym drzew, krzewów i kwiatów, które tworzą swego rodzaju oazę zieleni i spokoju. Dzięki temu mieszkańcy mogą wypoczywać w przyjemnym otoczeniu, na ławeczkach, huśtawkach, w altanach, w sąsiedztwie oczka wodnego, przy wspólnej rozmowie. Ogród w okresie wiosennym i letnim to także miejsce aktywnego spędzania czasu, poprzez udział w zawodach sportowych, terapii zajęciowej, zabawach i grillowaniu.

.


Terapia zajęciowa i rehabilitacja

Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz rehabilitacji, która odbywają się na terenie ośrodka. Zajęcia dobierane są indywidualnie dla każdego mieszkańca, zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami. Podczas terapii w szczególności uwzględnia się wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Celem terapii prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej jest utrzymanie lub przywrócenie sprawności psychofizycznej podopiecznego i włączenie w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Terapia w sposób pozytywny oddziałuje na mieszkańców, głównie dzięki niej życie podopiecznego ulega diametralnej przemianie, polepsza się jego nastawienie do świata i innych ludzi. Zyskuje poczucie, że jest pełnowartościową osobą, która może coś zaoferować światu.

Mieszkańcy posiadają indywidualne plany terapeutyczne opracowane przez zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: psycholog, terapeuta, rehabilitant, opiekun pierwszego kontaktu oraz pracownik socjalny. Plan aktualizowany jest co dwa miesiące, po wcześniejszym omówieniu osiągniętych rezultatów.

Jedną z form terapii w Domu Pomocy Społecznej w Zatorze jest szeroko pojęta terapia dnia codziennego. Polega ona na zaplanowaniu rytmu dnia mieszkańcowi w taki sposób, aby był on zbliżony do rytmu dnia osoby pracującej, funkcjonującej w rodzinie. Kolejnym krokiem jest towarzyszenie podopiecznemu w wypełnianiu tego planu. Mobilizowanie, udzielanie wskazówek, pomoc w samoobsłudze, w pracy w gospodarstwie domowym.

Terapia dnia codziennego dotyczy również kontaktów interpersonalnych. Zadaniem opiekunów jest pomoc mieszkańcowi w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem, na przykład poprzez powierzanie zadań, które wymagają współpracy.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć również w zajęciach terapii zajęciowej. Mają do wyboru zajęcia plastyczne, papieroplastyczne, dziewiarskie, z masą solną, malowanie na szkle oraz zajęcia fotograficzne. Prowadzone są również zajęcia z zakresu biblioterapii.

Ponadto w Domu działa zespół redakcyjny wydający gazetkę mieszkańców „To My”.

.


Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 3, 32-640 Zator, telefon 33 841 22 39
Mapa serwisu
Do góry