2021-04-08

Zajęcia w nowych pracowniach

Od lutego 2021 roku  terapia zajęciowa odbywa się w nowych salach. Każda sala przyporządkowana jest jednemu z terapeutów. Mamy również salę komputerową. Zajęcia prowadzone są wg harmonogramu w 2-3 osobowych grupach, co sprzyja bardziej indywidualnemu podejściu do mieszkańca. W ramach zajęć plastycznych, manualnych, dziewiarskich, aktywizujących, muzycznych, stolarskich, komputerowych, oferujemy różne formy terapeutyczne dostosowane do umiejętności i potrzeb danego mieszkańca. Poprzez dobór tematyki zajęć mieszkańcy czynnie uczestniczą w wystroju Domu w ciągu całego roku, mają możliwość prezentowania swoich prac na wystawach na terenie naszego Domu oraz poza nim. Domownicy angażując się w zajęcia aktywnie spędzają czas i rozwijają swoje talenty.

Danusia, Agnieszka, Ania 

Category: