Tel.: 33 841 08 51
e-mail: sekretariat@zolzator.pl
czcionka: A- A A+
kontrast:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W ZATORZE

Pobyt komercyjny

Pobyt komercyjny – nieaktualny do odwołania


.

Pacjenci, których pobyt nie może być refundowany przez NFZ z powodu przekroczenia 40 punktów w skali Barthel lub braku ubezpieczenia, mogą ubiegać się o pobyt komercyjny. Przy składaniu wniosku obowiązuje taka sama dokumentacja, jak przy pobycie refundowanym przez NFZ.

 

W zakres świadczeń w ramach pobytu komercyjnego wchodzi:

 1. Opieka lekarska :
 • wizyty lekarskie dwa razy w tygodniu oraz zawsze w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (przez całą dobę)
 • kontynuacja leczenia przewlekłego w oparciu o dostarczoną przez Pacjenta dokumentację medyczną.
 1. Całodobowa opieka pielęgniarska w oparciu o opracowany plan pielęgnacji:
 • pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • wykonywanie zleceń lekarskich.
 1. Rehabilitacja:
 • indywidualny dobór zabiegów rehabilitacyjnych (wykaz zabiegów zamieszczony jest w opisie świadczeń z zakresu rehabilitacji).
 1. Terapia zajęciowa:
 • organizacja czasu wolnego w ramach terapii grupowej oraz terapii indywidualnej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowania pacjenta.
 1. Psycholog:
 • wsparcie psychologiczne.
 1. Logopeda:
 • diagnoza logopedyczna przy przyjęciu pacjenta, w celu określenia potrzeb terapeutycznych.
 1. Dietetyk:
 • wywiad żywieniowy i dobór diety przy przyjęciu pacjenta.
 1. Opieka duszpasterska:
 • możliwość uczestniczenia w nabożeństwach, rozmowy z kapelanem.

 

Cennik świadczeń za pobyt komercyjny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze

 

 1. Świadczenia podstawowe:
 • opłata za dzień pobytu (do 6 dni): – 140 zł
 • opłata za tydzień pobytu – 900 zł (128,57/dzień)
 • opłata za 2 tygodnie pobytu – 1600 zł (114,29/dzień)
 • opłata za 1 miesiąc pobytu (i każdy następny pełny miesiąc) – 2900 zł (96,66/dzień)

 

 1. Świadczenia dodatkowe:
 • Rehabilitacja – według cennika
 • Terapia neurologopedyczna (1 godzina) – 30 zł
 • Konsultacja psychologa (1 godzina) – 30 zł
 • Wydane środki medyczne (leki, pampersy, żywienie specjalistyczne, środki medyczne) – według faktury
 • Badania laboratoryjne – według faktury

 


 

Ośrodek Caritas w Zatorze, ul. Jana Pawła II nr 1, 32-640 Zator, telefon 33 841 08 51
Mapa serwisu
Do góry