2023-09-15

Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża Świętego

W dniu 15 września mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce osób chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile, która tradycyjnie odbyła się na zakończenie oktawy Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego.

Msza święta odbyła się pod przewodnictwem bpa Roberta Chrząszcza, w koncelebrze brał udział również ks. Łukasz Ślusarczyk – z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Po Mszy świętej Ojcowie Cystersi zaprosili wszystkich pielgrzymów na tradycyjny poczęstunek.

Katarzyna Niesyto 

Category: