2019-10-08

Spotkanie z kandydatami na wolontariuszy

8 października br. na terenie naszego ośrodka odbyło się spotkanie organizacyjne z kandydatami na wolontariuszy – uczniami Szkoły Podstawowej w Zatorze, którzy rozważają podjęcie pracy wolontariackiej w Naszym Domu w nowym roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie z zatorskiej szkoły uczestniczyli w spotkaniu w towarzystwie swoich szkolnych opiekunek tj. p. Marty Strameckiej i p. Moniki Skowron. Podczas spotkania omówiono specyfikę Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego tj. jakie są cele funkcjonowania ośrodków, czym jest niepełnosprawność intelektualna, jakich trudności zdrowotnych, życiowych doświadczają mieszkańcy DPS-u i pacjenci ZOL-u, jakie są ich możliwości, ograniczenia, potrzeby. Podczas spotkania podjęto także temat zadań możliwych do realizacji w ramach pracy wolontariackiej na terenie naszego ośrodka. Przed nami spotkania formacyjne służące m.in. przygotowaniu chętnych uczniów do pracy wolontariackiej w Naszym Domu Caritas.

Kasia Wiśniewska 

Category: