2019-10-03

Konkurs recytatorski „Mów do mnie wierszem”

Dnia 3 października p. Kornelia Monka reprezentowała nasz Dom w konkursie recytatorskim pt. ,,Mów do mnie wierszem”. Konkurs ten zorganizował Dom Pomocy Społecznej z ul. Lwowskiej w Wadowicach. Celem spotkania było zainteresowanie mieszkańców poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich, dostrzeganie humoru w utworach poetyckich oraz integracja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu Domów Pomocy Społecznej: Izdebnik, Bulowice, Zebrzydowice, Kraków (ul. Kluzeka), Zator, Wadowice (ul. Parkowa), Wadowice (ul. Pułaskiego), Bobrek, Wadowice (ul. Lwowska) oraz ŚDS – Andrychów. Wysłuchaliśmy wielu pięknych recytacji wierszy M. Konopnickiej, A. Fredry, St. Jachowicza, A. Osieckiej, J. Tuwima, M. Terlikowskiej, J. Brzechwy, M. Załuskiego, D. Gerner, L.J. Kerna. Pojawiły się również wiersze autorskie p. K. Gacek, wydane w tomiku „Sercem pisane wierszyki babci Krysi”. Występom towarzyszyły przeróżne rekwizyty. Wiersze były ciekawie prezentowane. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na słowa podziwu i uznania.

Jury w składzie p. Z. Kaczyńska, p. B. Pindel-Polaszek, o. G. Irzyk zdecydowało, że w tegorocznym konkursie I miejsce zajmuje – p. Piotr Grabowski („Straszni kibice”), II miejsce – p. Marcin Człowiek („Okularnicy”), III miejsce – p. Monika Wąsek („Kaczka Dziwaczka”). Zostały przyznane także wyróżnienia za wiersze autorskie p. Katarzynie Jamioł i p. Krystynie Gacek. Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania były pięknym dopełnieniem uroczystości.

Danuta Sordyl 

Category: